Making order with payment using ‘RoboKassa.ru’ payment system

[cforms name=”wpshop-robokassa”]

Your payment through ‘Robokassa’ accepted Your payment through ‘Robokassa’ failed